Sundhedsteknik

1 MÅNEDS LEJE: B-CURE LASER

kr.1,350.00 incl. VAT

At leje er en nem måde at prøve laserterapi. Køber du din egen enhed efter lejeperioden, krediteres 750 kr af købsprisen. Bemærk! På grund af stor efterspørgsel kan leveringstiden på en lejet enhed være 1-2 uger.

Användnings ändamål

Bevisligen effektiv i t.ex. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar, inflammationer, akne, senskideinflammation, tennisarmbåge, akillessena, benhinnehinneinflammation, nervsmärta, smärta orsakad av reumatism, artros och slitage, fibromyalgi mm.

Användarkommentarer>>

Snabb och enkel behandling

Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen kan påbörjas. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Påvisat effektiv

Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Kliniska bevis>>

Läkemedelsfri behandlingsform

Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och finns ingen risk för överdosering.

Trygg i hemmabruk

B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier.
Användningen av 2b klassens laserapparat kräver inte någon särskild skolning eller skyddsutrustning.

  • Hyres avtal
  • Teknologi
  • Bruksanvisningar
  • Studier och rapporter
  • Tekniska egenskaper
  • Förpackning

Hyres avtal är optimal för dig, som inte känner till laserterapi och är tveksam på hur den kan hjälpa just dig och dina besvär.
Vi hyr enbart den effektivare Sport modellen för det är viktigt att användaren får kännslan av terapin fort.
Hyres avtalet slutar då du returnerar apparaten enligt instruktionerna.
Om du vill skaffa en egen apparat, bör du “inlösa” en ny laser med 1000kr ersättning enligt hyres avtal. (oberoende på modellen.)

Hyresapparaternas leverans- och avtalsvillkor

Hyresapparaterna levererar vi enligt följande villkor: I hyrespriset ingår apparatens leverans- och returkostnader. Hyresperioden börjar då paketet är tillgängligt för att avhämtas av kunden enligt transportföretaget.
Apparatens returnering sker dagen efter sista hyres dagen. Hyresapparaten bör returneras i samma skick som i början av hyrestiden. Apparaten ska användas enligt bruksanvisningarna och apparaten ska behandlas särskilt omsorgsfullt. Om apparaten går sönder på grund av egen vårdslöshet, debiterar vi en extra hyresavgift som ersättning. Om apparaten inte returneras debiterar vi apparatens fulla försäljningspris.

Om du vill köpa en egen apparat efter hyrestiden ger vi en rabatt på 1000kr vid inköpet av en ny apparat. (oberoende på valda laser model)
Hyresapparaten ska returneras och en ny skickas enligt ordern.

Behandling med lågeffektlaser (Low Level Laser Therapy, LLLT) stimulerar kroppens eget immunförsvar och stärker signalledningsförmågan mellan cellerna. Genom behandlingen ökar enzymproduktionen i kroppen och endorfin utsöndras. Laserbehandlingen främjar även den naturliga produktionen av kollagen och elastin, vilka är substanser som kroppen behöver för vävnadsläkning.

Eftersom smärtlindring grundar sig på reparation av källan till smärtan, bör området laserbehandlas systematiskt. Ofta uppnås smärtlindring omedelbart, i andra fall däremot först efter några behandlingsgånger. En behandlingsgång räcker 6–8 minuter per behandlingsområde och ges som 2–3 doser per dag. Risk för överdosering föreligger inte. Inga kända biverkningar finns, men behandlingen rekommenderas inte som vårdform på områden med cancersvulster, inte i ögonen och inte heller i magtrakten hos gravida.

B-Cure laser SPORT SVE>>

B-Cure_Laser_GavishHoureld2018-Therapeutic_Efficacy_of_Home-Use_PhotoBM_Devices>>
B-Cure_MedRef_Diabetic_EN_V11_Pics>>
B-Cure_Diabetes_Wounds_Statistical_Report_29Jan17>>
B-Cure_Analysis_of_post_marketing_survey_27Aug17>>
B-Cure_Clinical_Trial_Report_Prof_Fornaini_Pubmed2015>>

Överläkare Timo Pehkonen, Fysiatri, Uleåborg Stad –
Erfarenheter av B-Cure laserapparaten i grundläggande hälsovård
Utmaningen vid behandling av kronisk smärta den ganska låga effekten av de mediciner som för närvarande finns till förfogandet samt den bekanta opiodkrisen i Amerika. Smärtlindringen som uppnås med även de bästa medicinkombinationerna blir på 30-50%:av mängden smärta. Uleåborg stads sjukhus fysiatriska poliklinik har 2 B-Cure smärtlaser apparater i användning för att få erfarenhet av hur mycket smärtlindring en patient med hög smärta kan få av denna inte läkemedels smärtbehandlingsform.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 57-årig kvinna som genomgick en kirurgisk behandling av en tennisarmbåge, som inte reagerade bra på behandlingen på båda sidorna. Detta utvecklade en RSD på båda sidorna. Utöver detta fanns det dyston i hennes högra ben: hon kunde inte alls aktivt röra på tårna och foten vände sig inåt. Patienten fick en B-Cure-laser och använde den på höger armbåge och på sin ömma fot i 2 månaders tid, 3 gånger om dagen i 8 minuter och riktade lasern mot de värsta smärtpunkterna.
Slutresultat: patienten var subjektivt nöjd med apparaten, smärtan i båda armbågarna hade lindrats, pressning av föremål var lättare, gåendet var lättare och patienten kunde sätta på sig strumpan igen och kunde aktivt röra på tårna.

Smärta i överarmen
22-årig ung kvinna med svår smärta i överarmen, utan skada, vilket begränsar axeln rörelse så att den framåtförande lyckas inte helt horisontellt, sträckning endast 4 grader, bakåt förande bra. Passivt p.g.a smärta blir rörelsen inte bättre. Ansedd som kapsulit, men rotationen utåt är normal. MRI, enmg-undersökning och andra undersökningar i specialsjukvård är normala,injektionsbehandlingar hjälper inte, upplever fysioterapin som lättande men rörelsebanan förbättras inte.
Slutresultat: Patienten fick B-Cure -apparaten till låns för 2 veckor, med vilket hon upplevde att smärtan i axeln hade blivit betydligt lindrigare. Men i läkarens undersökning hade inte rörelsebanan förbättras.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 49-årig före detta toppidrottare, har gjorts flera operationer i stortå-området p.g.a. belastningsskada i foten. Har utvecklat RSD, som orsakar smärta och missfärgning av foten, frysning och smärta hela vägen upp till skenbenet. Känslig för beröring, kan inte hålla tryckstrumpor och tidvis svårt att hålla skor p.g.a. smärta och rör sig ofta barfota.
Slutresultat: B-cure-apparaten in användning i 2 månaders tid: Smärtlindring i skenbenet men inte på ärrområdet. Dessutom fungerade behandlingen bra på ett idrottande barns ”benhinneinflammation” på skenbenets framsida och på haltande hundens bakben.

CRPS (Kronisk smärtsyndrom)
En 73-årig kvinna, med omfattande smärtsyndrom, för vilket man har provat olika smärtstillande mediciner samt opiater. Höftartros, varför hon inte får i liggläge höfterna sträckta raka. Svårt att byta ställning. Dessutom föll hon och slog huvudet i betong golvet, vilket orsakar mycket hård smärta på högrasidan av nacken samt stelhet i halskotorna. Nacken vänder sig endast 15 grader, bakåtböjning finns inte och framåt böjningar är knapp. Har fått olika bedövningsinjektioner i nacken och akupunktur utan framgång.
Slutresultat: Fick en smärtlaser apparat till låns för 2 veckor och använde den enligt instruktioner till den sin värsta smärta dvs smärtan i bakhuvudet. Apparaten kändes subjektivt bra i nacken, men eftersom det finns flera smärtställen och lånetiden endast 2 veckor, kände hon att apparatens helhets effekt var positiv.

Förpackningen innehåller

  • B-Cure laser apparat, laddningsbara batterier och laddare.
    Garanti 1 år.
Weight 0.2 kg
Dimensions 15 × 25 × 25 cm