Sundhedsteknik

DATABESKYTTELSE BESKRIVELSE

https://www.sundhedsteknik.dk.

Sidst opdateret 1.6.2022 Terveystekniikka Valko Oy / Sundhedsteknik (FI2615138-4) indsamler og vedligeholder kunderegistret i overensstemmelse med persondataloven (§§ 10 og 24) og EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Registerets dataindhold Oplysningerne
i registeret omfatter: personens navn, stilling, virksomhed/organisation, kontaktoplysninger, oplysninger om købte produkter og deres faktureringsoplysninger, andre oplysninger relateret til kundeforholdet og bestilte ydelser.

Retsgrundlag og formål med behandling af personoplysninger
Formålet med behandling af personoplysninger er salg og udlejning af produkter, kommunikation med kunder, vedligeholdelse af kunderelationer, markedsføring osv. Dataene bruges ikke til automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Regelmæssige informationskilder
Oplysningerne i registret indhentes fra kunden, for eksempel fra beskeder sendt via webformularer, e-mail, telefon, sociale medietjenester, kontrakter, ordrer, kundemøder og andre situationer, hvor kunden videregiver sine oplysninger .

BESKRIVELSE AF DATABEHANDLING
Terveystekniikka Valko Oy / Sundhedsteknik (“Virksomhed” eller “vi”) respekterer kundernes privatlivsrettigheder (“dig” eller “kunde”). Denne databehandlingsbeskrivelse (“Beskrivelse”) er en oversigt over en persons rettigheder i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”), som virksomheden overholder. Hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union og ønsker at udøve din ret til at vide, rette, slette, begrænse, gøre indsigelse mod eller overføre kundedata indsamlet og behandlet af os, kan du sende en anmodning via e-mail til info@sundhedsteknik.dk.

Din ret til at vide om vores sikkerhedspolitik
Du har ret til at vide, hvorfor og hvordan, vi behandler vores kundedata. Denne ret omfatter blandt andet et lovgrundlag for opbevaring af personoplysninger og andre oplysninger, der er nødvendige for at opretholde kundeforholdet samt en hensigtsmæssig behandling af dem.

Anmod om dine kundeoplysninger
Du har ret til at anmode om afklaring af de data, der vedrører dig og deres behandling. Du kan anmode om en kopi af dine data og begrundelsen for deres opbevaring og behandling. Efter modtagelse af anmodningen vil vi vurdere autenciteten. Når anmodningen er blevet bekræftet, giver vi en kopi af vores kunderegistreringsdata inden for den frist, der er angivet ved lov, samt hvordan de er blevet opbevaret og behandlet.