Sundhedsteknik

Nätbutikens avtalsvillkor Hälsoteknologi Ab

I kraft fr.o.m. 1.3.2021

Nätbutiken

Hälsoteknologi Ab (FO-nummer 2615138-4), Varvsvägen 12, Lovisa, Finland tfn. 0722 241 400, info@halsoteknologi.se säljer produkter till myndiga privatpersoner och till företag i Sverige. Produktpriserna är inklusive moms och leveranskostnader. Vi förbehåller rätten att ändra priser och leveranskostnader.

Beställning

Produkter beställs på nätbutiken hemsida genom att överföra dem till varukorgen, fylla i kontaktuppgifterna och vidarebefordra beställningen. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt. Kontaktuppgifter som begärs i samband med beställningen används inte till annat än till leverans av beställningen eller för att klargöra tvetydigheter som kan uppstå samt till eventuella användningsinstruktioner, om inget annat anges. Då du beställer från nätbutiken förutsätter man att du har bekantat dig med apparaterna och deras funktioner samt eventuella användningsbegränsningar, samt att du förbinder dig till det gällande leveransvillkoren. Om det inte går att göra beställningen via nätbutiken kan beställningen tas emot per telefon. Alla villkoren som beskrivits här, gäller och tillämpas delvis även till beställningar som görs per telefon. Beställningar som görs per telefon betalas enligt överenskommelse. Telefon 0722 241 400.

Beställnings och betalningsbekräftelse

Efter en lyckad nätbutiksbeställning skickas en orderbekräftelse till din e-post. För att skicka bekräftelsemeddelande krävs det att du har angett en e-postadress då du gjort beställningen.

Betalning och betalningssätt

  1. Nätbetalning och avbetalning

SVEA utför betalningsförmedlingstjänsten och fungerar som betaltjänstleverantör i samarbete med banker och kreditinstitut. SVEA syns som betalningsmottagare på kontoutdraget eller på kreditfakturan och vidarebefordrar betalningen till försäljaren. SVEA har betalningsinstitutets auktorisation. Vid klagomål ber vi att i första hand ta kontakt med produktleverantören. 

  1. Faktura

OBS! Att inte betala fakturan är inte en annullering av beställningen. En annullering bör göras enligt nätbutikens avtalsvillkor.

Till företagsavtalskund levereras produkterna omedelbart och fakturan betalas enligt separat överenskomna villkor, oberoende av betalningsdatumet på fakturan. Dröjsmålsränta enligt räntelagen. Kostnaden för andra betalningspåminnelsen är 25 €.

Leveranssätt och kostnader

Leveransen av beställningen är inkluderat i priset. Större paket skickas till närmaste Postnord serviceställe, smärtplåster direkt till hem.  Avhämtning är inte en möjlighet vid ordinarie nätbutiksbeställningar.

Leveranstid och villkor

Vi strävar till att leverera produkten inom 7 vardagar efter att betalningen är gjord i nätbutiken. Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller förseningar orsakade av indirekta besvär. Produktspecifika avvikande leveranstider meddelas skilt vid varje produkt.

Hyresapparaternas leverans- och avtalsvillkor

Hyresapparaterna levererar vi enligt följande villkor: I hyrespriset ingår apparatens leverans- och returkostnader. Hyresperioden börjar då paketet är tillgängligt för att avhämtas av kunden enligt transportföretaget.
Apparatens returnering sker dagen efter sista hyres dagen. Hyresapparaten bör returneras i samma skick som i början av hyrestiden. Apparaten ska användas enligt bruksanvisningarna och apparaten ska behandlas särskilt omsorgsfullt. Om apparaten går sönder på grund av egen vårdslöshet, debiterar vi en extra hyresavgift som ersättning. Om apparaten inte returneras debiterar vi apparatens fulla försäljningspris.om du vill köpa en egen apparat efter hyrestiden ger vi en rabatt på inköpet av en ny apparat.

Annulleringsrätt och returneringsvillkor

Enligt konsumentskyddslagen har du rätt att annullera din beställning inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen. Att inte betala fakturan eller att inte avhämta sin beställning är inte en annullering av beställningen. En gjord beställning ska alltid annulleras. Annulleringsrätten gäller inte hyresapparater.

Returnering eller annullering av en beställning ska meddelas omedelbart antingen genom att ringa numret 0722 241 400 eller skicka e-post till adressen info@halsoteknologi.se
Den mottagna produkten ska skickas i originalskick och originalförpackning per post inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Returneringens följebrev ska ha rubriken Returnering eller annullering och följande uppgifter bör finnas med: eget namn, telefonnummer, e-postadress, beställningsdatum och kontonummer för återbetalning. Om den returnerade produkten är använd, förbehåller vi rätten att ta fakturera värdeminskningen.

Kontakta oss för returneringskod. Kom ihåg att spara returneringskvittot.

Obetald faktura

Att inte betala fakturan är inte samma sak som att annullera beställningen. En obetald fakturabeställning medför bokförings- och utredningskostnader för företaget. Vi debiterar 200kr för en obetald faktura om beställningen för fakturan inte har annullerats inom 14 dygn efter beställningen.

Oupplöst paket

Att inte lösa ut sitt paket är inte samma sak som returnering eller annullering av en beställning. För ett icke-löst paket som man inte har gjort en skild annulleringsanmälan om och som vi måste utreda, uppbär vi en 300kr utredningsavgift.

Problemsituationer

Om produkten är försvunnen eller skadad under transporten eller att den inte på annat sätt motsvarar inte din beställning, bör du meddela om felet skriftligen senast inom 14 dagar till adressen som är nämnd i avsnittet Annulleringsrätt och returneringsvillkor eller genom att ringa telefonnumret 0722 241 400. Om paketet har fått skada under transporten ska man omedelbart göra ett klagomål till företaget som ansvarat för transporten.